نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 910000 0
ربع 1805000 0
نیم 3005000 0
تمام بهار امامی 5960000 0
تمام بهار آزادی 5910000 0
ربع زیر 86 1430000 0
نیم زیر 86 2905000 0
امامی زیر 86 5920000 0
مثقال طلا 2665000 0
طلا 18 گرمی 607060 0
شمش نیم انسی 12500 0
شمش یک انسی 0 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست