نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 6500000 0
ربع بهار 14500000 0
نیم بهار 23200000 0
تمام امامی 40300000 0
تمام آزادی 37200000 0
ربع زیر 86 9100000 0
نیم زیر 86 17100000 0
امامی زیر 86 37100000 0
مثقال طلا 14530000 0
طلا 18 گرمی 3354263 0
نیم انسی
یک انسی 0 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست