نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 238000 0
ربع 362000 0
نیم 630000 0
تمام بهار امامی 1205000 0
تمام بهار آزادی 1155000 0
ربع زیر 86 280000 0
نیم زیر 86 560000 0
امامی زیر 86 1150000 0
مثقال طلا 497500 0
طلا 18 گرمی 113320 0
شمش نیم انسی 2465000 0
شمش یک انسی 4890000 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست