نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 315000 0
ربع 540000 0
نیم 960000 0
تمام بهار امامی 2000000 0
تمام بهار آزادی 1890000 0
ربع زیر 86 445000 0
نیم زیر 86 900000 0
امامی زیر 86 1880000 0
مثقال طلا 813000 0
طلا 18 گرمی 185200 0
شمش نیم انسی 3950000 0
شمش یک انسی 7900000 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست