نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 5700000 0
ربع بهار 10200000 0
نیم بهار 15200000 0
تمام امامی 29000000 0
تمام آزادی 25550000 0
ربع زیر 86 6200000 0
نیم زیر 86 12200000 0
امامی زیر 86 25500000 0
مثقال طلا 10705000 0
طلا 18 گرمی 2471259 0
نیم انسی
یک انسی 0 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست