نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 260000 0
ربع 387000 0
نیم 679000 0
تمام بهار امامی 1391000 0
تمام بهار آزادی 1350000 0
ربع زیر 86 310000 0
نیم زیر 86 618000 0
امامی زیر 86 1345000 0
مثقال طلا 552000 0
طلا 18 گرمی 125740 0
شمش نیم انسی 2750000 0
شمش یک انسی 5600000 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست