نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 192000 0
ربع 307000 0
نیم 579000 0
تمام بهار امامی 1175000 0
تمام بهار آزادی 1125000 0
ربع زیر 86 274000 0
نیم زیر 86 554000 0
امامی زیر 86 1120000 0
مثقال طلا 493500 0
طلا 18 گرمی 112410 0
شمش نیم انسی 2380000 0
شمش یک انسی 4740000 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست