نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 236000 0
ربع 350000 0
نیم 615000 0
تمام بهار امامی 1203000 0
تمام بهار آزادی 1160000 0
ربع زیر 86 295000 0
نیم زیر 86 572000 0
امامی زیر 86 1153000 0
مثقال طلا 514000 0
طلا 18 گرمی 117090 0
شمش نیم انسی 2543000 0
شمش یک انسی 5046000 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست