نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 242000 0
ربع 364000 0
نیم 643000 0
تمام بهار امامی 1298000 0
تمام بهار آزادی 1243000 0
ربع زیر 86 295000 0
نیم زیر 86 593000 0
امامی زیر 86 1238000 0
مثقال طلا 529500 0
طلا 18 گرمی 120610 0
شمش نیم انسی 2630000 0
شمش یک انسی 5380000 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست