نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 810000 0
ربع 1210000 0
نیم 1980000 0
تمام بهار امامی 4000000 0
تمام بهار آزادی 3925000 0
ربع زیر 86 960000 0
نیم زیر 86 1935000 0
امامی زیر 86 3900000 0
مثقال طلا 1759000 0
طلا 18 گرمی 400680 0
شمش نیم انسی 0 0
شمش یک انسی 0 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست