نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 295000 0
ربع 475000 0
نیم 760000 0
تمام بهار امامی 1590000 0
تمام بهار آزادی 1540000 0
ربع زیر 86 360000 0
نیم زیر 86 715000 0
امامی زیر 86 1530000 0
مثقال طلا 655000 0
طلا 18 گرمی 149200 0
شمش نیم انسی 3300000 0
شمش یک انسی 6500000 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست