نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 6400000 0
ربع بهار 10800000 0
نیم بهار 16300000 0
تمام امامی 29800000 0
تمام آزادی 26600000 0
ربع زیر 86 6400000 0
نیم زیر 86 12300000 0
امامی زیر 86 26400000 0
مثقال طلا 10680000 0
طلا 18 گرمی 2465487 0
نیم انسی
یک انسی 0 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست