نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 240000 0
ربع 365000 0
نیم 675000 0
تمام بهار امامی 1212000 0
تمام بهار آزادی 1163000 0
ربع زیر 86 305000 0
نیم زیر 86 605000 0
امامی زیر 86 1160000 0
مثقال طلا 508000 0
طلا 18 گرمی 115700 0
شمش نیم انسی 2495000 0
شمش یک انسی 4950000 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست