نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 210000 0
ربع 350000 0
نیم 642000 0
تمام بهار امامی 1191000 0
تمام بهار آزادی 1155000 0
ربع زیر 86 280000 0
نیم زیر 86 580000 0
امامی زیر 86 1150000 0
مثقال طلا 496500 0
طلا 18 گرمی 113100 0
شمش نیم انسی 2395000 0
شمش یک انسی 4770000 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست