نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 220000 0
ربع 345000 0
نیم 645000 0
تمام بهار امامی 1171000 0
تمام بهار آزادی 1130000 0
ربع زیر 86 275000 0
نیم زیر 86 570000 0
امامی زیر 86 1125000 0
مثقال طلا 494500 0
طلا 18 گرمی 112640 0
شمش نیم انسی 2390000 0
شمش یک انسی 4755000 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست