نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 2250000 0
ربع بهار 3825000 0
نیم بهار 6115000 0
تمام امامی 10565000 0
تمام آزادی 10120000 0
ربع زیر 86 2475000 0
نیم زیر 86 5000000 0
امامی زیر 86 10100000 0
مثقال طلا 4530000 0
طلا 18 گرمی 1045754 0
نیم انسی
یک انسی 0 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست