نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 787000 0
ربع 1290000 0
نیم 2085000 0
تمام بهار امامی 4040000 0
تمام بهار آزادی 3980000 0
ربع زیر 86 983000 0
نیم زیر 86 1972000 0
امامی زیر 86 3965000 0
مثقال طلا 1773000 0
طلا 18 گرمی 403875 0
شمش نیم انسی 8550 0
شمش یک انسی 17170 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست