نسخه دسکتاپ

نرخ لحظه ای مسکوکات

عنوان نرخ خرید نرخ فروش
یک گرمی 1980000 0
ربع بهار 3670000 0
نیم بهار 5650000 0
تمام امامی 10235000 0
تمام آزادی 9930000 0
ربع زیر 86 2425000 0
نیم زیر 86 4915000 0
امامی زیر 86 9910000 0
مثقال طلا 4455000 0
طلا 18 گرمی 1028440 0
نیم انسی
یک انسی 0 0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست