نسخه دسکتاپ

آرشیو

نمودار قیمت ها

  • قیمت فروش
  • قیمت خرید

جدول شاخص

نام ارز اولین مقدار بیشتری مقدار کمترین مقدار آخرین مقدار
یک گرمی 5900000.0 62050000.0 5500000.0 5950000.0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست