نسخه دسکتاپ

آرشیو

نمودار قیمت ها

  • قیمت فروش
  • قیمت خرید

جدول شاخص

نام ارز اولین مقدار بیشتری مقدار کمترین مقدار آخرین مقدار
یک گرمی 310000.0 350000.0 310000.0 335000.0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست