نسخه دسکتاپ

آرشیو

نمودار قیمت ها

  • قیمت فروش
  • قیمت خرید

جدول شاخص

نام ارز اولین مقدار بیشتری مقدار کمترین مقدار آخرین مقدار
یک گرمی 2170000.0 22570000.0 2170000.0 2350000.0

 

رضایت شما ، اعتبار و افتخار ماست